El triunfo de la calma sobre la ira

El triunfo de la calma sobre la ira
Triumph of the calm over the anger
100x100 cm
Ténica mixta sobre tela
Mixed media on canvas